Home Grupa SITA SUEZ SUEZ Env.


SZANOWNI PAŃSTWO

Z dniem 02.01.2014 nastąpiło połączenie spółek MPO SITA LUBLIN Sp. z o.o. z SITA RADOM Sp. z o.o. Połączenie zostało dokonane w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

 Nowa nazwa połączonych spółek to SITA WSCHÓD Sp. z o.o. w siedzibie w Lublinie przy Ul.Ciepłowniczej 6  (KRS)

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 01.09.2013 r. będziemy świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
w sektorze 5 Miasta Radomia.

W zakładce "Odpady komunalne" zamieszczamy harmonogramy odbioru z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy wielorodzinnej.

Wszelkie uwagi dotyczące jakości świadczonych przez nas usług prosimy zgłaszać do naszego Biura Obsługi Klienta:
tel.: 48 333 22 70 w godzinach 7 - 15
fax.: 48 333 22 71
email: bok.radom@sitapolska.com.pl

Jednocześnie informujemy, że każdy mieszkaniec ma prawo oddać nielimitowaną ilość odpadów:
- zmieszanych w pojemnikach
- segregowanych w workach

Copyright Š 2004 SITA Radom